Osteopathie:
Een erkend osteopaat is een osteopaat DO, dus een gediplomeerde osteopaat, die zijn thesis verdedigde voor een internationale jury.

Een erkend osteopaat kan een gedeeltelijke terugbetaling geven van zijn ereloon door de mutualiteit of verzekering.

Een behandeling bij de osteopaat D.O. kost 50 €.

Via uw mutualiteit of verzekering bekomt u een teruggave.

Zie info mutualiteiten:

Kinesitherapie:

De aandoeningen waarvoor u bij de kinesitherapeut komt, worden opgedeeld in categorieën:

C-pathologie: Voor de courante aandoeningen krijgt u 18 zittingen aan de normale terugbetaling.  Gedurende een kalenderjaar aanvaardt uw mutualiteit de behandeling van 3 (courante) aandoeningen. Na elke reeks van 18 zittingen verminderd de terugbetaling.

Fa-patholologie: Dit zijn aandoeningen waarvoor gedurende een korte periode een intense kinesitherapiebehandeling nodig is. Voor een aandoening uit de lijst Fa (F acuut) (art. 7, §14, 5°, A) heeft de patiënt recht op maximaal 60 kinesitherapiezittingen die tegen het beste tarief worden terugbetaald, gedurende een periode van 1 jaar (365 dagen vanaf de datum van de 1e zitting).
Na die 60 zittingen kan de behandeling worden voortgezet met een lagere terugbetaling.

Fb-pathologie: Dit zijn aandoeningen waarvoor meerdere jaren regelmatig kinesitherapie nodig is.
Voor een aandoening uit de lijst Fb (F chronisch) (art. 7, §14, 5°, B) heeft de patiënt recht op maximaal 60 kinesitherapiezittingen per jaar die tegen het beste tarief worden terugbetaald, gedurende een periode vanaf de 1e zitting tot 31 december van het 2e jaar dat volgt op het jaar van die 1e zitting.
Als de gezondheidstoestand van de patiënt het vereist, kan een lijst ‘Fb’ worden hernieuwd.
Na die 60 behandelingszittingen is het mogelijk om de behandeling voort te zetten met een afnemende terugbetaling. Het terugbetalingspercentage daalt in een 1e fase voor de 20 volgende zittingen, nadien nog een keer voor de zittingen die na de 81e zitting worden verricht.

E- of zware pathologie:  Dit zijn aandoeningen waarbij zeer intensief kinesitherapie nodig is over een langere tijd. De kinesitherapeut moet samen met de arts een aanvraag opstellen voor de adviserend geneesheer van u mutualiteit. De adviserend geneesheer bepaald de periode waarin u recht hebt op een E pathologie (max 3 jaar). Gedurende de volledige periode kan u onbeperkt kinesitherapiezittingen hebben met een maximaal aan terugbetaling. Na de periode kan de periode worden verlengd na een nieuwe aanvraag.

Meer informatie vind u bij het RIZIV: http://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/kines...

Voor de patiënten met een voorkeursregeling worden de tarieven van het RIZIV gehanteerd. Deze kan u op de site van het RIZIV terugvinden http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/i...

  Courante path Fa path Fb path E path
Kabinet 1ste zitting: €41
Vanaf 2de: €34
€34
dossierkost: €30,65
€34
dossierkost: €30,65
€32
dossierkost: €30,65
Huisbezoek 1ste zitting: 44
Vanaf 2de: €37
€37
dossierkost: €30,65
€37
dossierkost: €30,65
€35
dossierkost: €30,65