Werkwijze

Osteopathie:

Een specifieke verwijzing van een (huis)arts hoeft niet. Je kan dus uit eigen beweging een osteopaat raadplegen. Voor terugbetaling van u ziekenkas is een voorschrift niet noodzakelijk.

Er wordt gestart met een uitgebreide anamnese (vragengesprek), daarna komt er een algemeen onderzoek waar zowel neurologische en orthopedische testen aan bod komen alsook specifieke osteopathische testen. Wanneer u beschikt over RX foto's of scans mag je die zeker meebrengen ter evaluatie.

De behandeling kan variëren van heel subtiel tot stevig. De aanpak respecteert het menselijk lichaam. Ogenschijnlijk werkt een osteopaat slechts aan de buitenkant van het lichaam, maar in werkelijkheid worden de diepste weefsels ook behandeld. De patiënt ervaart soms een gevoel van warmte of prikkeling. Bij forse blokkades in rug of nek is het nodig de stand van de wervels te herstellen. Een slecht bewegen van de wervels en/of bekken kan een druk op zenuwbanen, bloed- en/of lymfevaten teweeg brengen.

Tarief

Een erkend osteopaat is een osteopaat DO, dus een gediplomeerde osteopaat, die zijn thesis verdedigde voor een internationale jury.
Een erkend osteopaat kan een gedeeltelijke terugbetaling geven van zijn ereloon door de mutualiteit of verzekering.

Een behandeling bij de osteopaat D.O. kost €43.
Via uw mutualiteit of verzekering bekomt u een teruggave.

Zie info mutualiteiten:

 

Kinesitherapie:

Wanneer u naar de kinesitherapeut komt hebt u een voorschrift van de dokter nodig. Deze geeft de nodige informatie om de therapie te kunnen starten en is ook noodzakelijk voor een terugbetaling van de ziekenkas.

De verwijzende dokter bepaalt de diagnose, de duur van de therapie, de frequentie en de aard van de behandeling.

De kinesitherapeut heeft verschillende soorten behandelwijzen om de patiënt te helpen:

  • Manuele therapie
  • Medische trainingstherapie
  • Revalidatie
  • Stabilisatietraining of core stability

Tarief

Sinds 1/3/2018 zijn verscheidene kinesitherapeuten uit Beerse, Vlimmeren en Vosselaar gedeconventioneerd.

De huidige tarieven die het RIZIV in opdracht van de minister van sociale zaken en volksgezondheid voorstelt, werden, in tegenstelling tot wat gebruikelijk is binnen de loonindexatie, de laatste 20 jaar slechts heel beperkt en nu reeds voor het vijfde jaar op rij helemaal niet geïndexeerd en maken het onmogelijk om u als patiënt op een kwaliteitsvolle en gepersonaliseerde manier te blijven behandelen. Verschillende studies (o.a. van Ernst &Young) toonden aan dat als we enkel en alleen een normale indexering hadden ontvangen, onze sessies tegenwoordig al rond de €30 per behandeling hadden gezeten ipv de €22,26 waar we al 5 jaar aan vastzitten. De beroepsvereniging voor kinesitherapeuten Axxon moest dit voorstel onder dwang aanvaarden, ondanks verschillende beloftes die vorig jaar werden gemaakt.

Als er via de media door de minister bijgevolg mede gedeeld wordt dat er een akkoord is tussen het Riziv en de kinesitherapeurten, dan gaat het hier over een afgedwongen akkoord zonder duidelijke inspraak van de kinesitherapeuten.

Reeds sinds 1967 werd door middel van een K.B. de terugbetaling met 25% verlaagd voor de patiënten van een gedeconventioneerde kinesitherapeut. De overheid bespaart dus op de rug van de vaak onwetende patiënt en schuift de schuld hiervoor in de schoenen van de kinesitherapeut! Deze discriminatie bestaat niet bij artsen of tandartsen. De beroepsvereniging Axxon zet ondertussen alle juridische middelen in om deze ongelijkheid en onrechtvaardigheid in terugbetaling weg te werken.

Als patiënt heb je jaarlijks een maximum bedrag dat je aan remgeld moet betalen, de Maximum Factuur (MAF). Bij de gedeconventioneerde kinesitherapeut is het remgeld hoger, dus kom je als patiënt sneller aan je grensbedrag voor de MAF. Het bedrag wordt berekend op het ereloon van de conventie. Bvb. verstrekking courante pathologie 560011: €22,26 - €12,28 = €9,98 remgeld.

Honoraria

 

Courante path

Fa path

Fb path

E path

Kabinet

1ste zitting: €33

Vanaf 2de: €26,5

€26,5

dossierkost: €30,65

 

€26,5

dossierkost: €30,65

 

€24

dossierkost: €30,65

Huisbezoek

1ste zitting: €35

Vanaf 2de: €28,5

€28,5

dossierkost: €30,65

€28,5

dossierkost: €30,65

€26

dossierkost: €30,65

De terugbetaling is afhankelijk van uw statuut binnen de mutualiteit.
Uitzonderingen zijn er voor het omnio-statuut, patiënten met een voorkeursregeling. Deze patiënten vallen onder een ander betalingssysteem, bovenstaande tarieven zijn niet voor u van toepassing.
Meer info over het exacte (terugbetalings)bedrag kan u bij bij uw therapeut aanvragen.

Indien u over een aanvullende verzekering beschikt bestaat de kans dat die een deel van het verhoogde honorarium op zich neemt.